AKKA Smart

ÅKPLATTA AKKA SMART

Akka Smart ger användaren möjlighet att själv bestämma när hen vill förflytta sig – en helt ny värld av möjligheter öppnas för användare som annars är beroende av annans assistans. Med Akka Smart kan användaren samspela och påverka sin omgivning på egen hand vilket ger en rad fördelar och öppnar för stora positiva förändringar i användarens livskvalitet.

 

När användare med kognitiva svårigheter själv bestämmer över sin förflyttning ger det möjlighet att:

 

• ta in sinnesstimulans i sin egen takt, vilket stimulerar kognitiv inlärning

 

• visa intresse, vilket uppmuntrar till kommunikation och språkutveckling

 

• ta egna initiativ och beslut, vilket ger ökad självkänsla

Jag önskar mer information!

Akka Smart kan användas på fyra sätt:

 

1. Fri körning utan tejp

2. Enkel slingstyrd körning

3. Slingkörning med vägvalsmöjligheter

4. Staketkörning

 

Akka Smart kan köras fritt inom ett bestämt område som är avgränsat

med en på golvet klistrad tejp. ”Staketet” hindrar åkplattan att köra

utanför staketet.

 

Akka Smart aktiveras med hjälp av valfri manöverkontakt anpassad

efter användarens funktionsnedsättning. Man kan välja att styra genom:

 

• 1 – 4 knappskörning

• trådlös ledsagar-joystick

• joystick som användaren sköter själv

 
 
 
 
 

Hjälpmedelsteknik Lidköping

Fabriksgatan 4,

531 30 Lidköping

Telefon: +46(0)510-78 77 20

Öppettider:

Mån-Fre 10-18

Lör 10-15

Sön Stängt

H2U Sweden AB

559042-5301

Vi bedriver ett EU-projekt för att utveckla företagen i Rörstrand Center med att göra centret mer tillgängligt för personer med funktionsvariationer.